Seitsemisen tuotteistamis- ja markkinointikoulutus

KOULUTUS ON ALKANUT 23.3.2015

Kenelle?

Luontopalveluyrittäjille, luontopalveluyrityksessä toimivalle tai yrittäjälle, joka haluaa tarjota palveluitaan luontomatkailijoille. Kyseessä on ammatillinen lisäkoulutus yrittäjille. Kuka järjestää?

Osuuskunta Paluu yhdessä Seitsemisen kansallispuiston / Metsähallituksen ja Tredun oppisopimuskeskuksen kanssa.

Mitä maksaa?

Kyseessä on oppisopimuskoulutus, joilloin itse koulutus on opiskelijalle maksuton (edellyttäen, että täyttää oppisopimusopiskelijan kriteerit). Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka-,majoitus- ja ruokailukuluista. Mitkä ovat koulutuksen tavoitteet?
* Auttaa yrittäjää tai yrityksen työntekijää hahmottamaan ja kehittämään yrityksen palvelupolkuja.
* Tuotteistaa innovatiivisia palveluita perinteisten palveluiden tueksi.
* Hyödyntää sosiaalista mediaa ja muita markkinointikanavia tuloksellisesti.
* Rohkaista yrittäjää tai yrityksen työntekijää käyttämään kansainvälisiä ja ulkosuomalaisia kontakteja ja luoda niiden             kautta suosittelijaverkostoja markkinointikanavaksi.

Mitkä ovat koulutuksen viralliset osa-alueet?
· Innovatiivisten palveluiden tuotteistaminen
· Markkinointi ja kansainvälistyminen pienyrityksessä

Mitä koulutuksen aikana tehdään?

Koulutukseen sisältyy viisi lähijaksoa, joista jokainen on kahden päivän mittainen. Lisäksi on erilaisia tehtäviä, joiden avulla kehitetään omaa yritystoimintaa.

Koulutuksen aikana kehitetään ulkosuomalaisille asiakkaille tarjottava luontoon liittyvä palvelukokonaisuus.

Minkä kokoinen on opiskelijaryhmä?
Mukaan mahtuu 20 opiskelijaa. Ryhmän minimikoko on 15 henkilöä. Valintakriteerinä on kiinnostus koulutuksen aihealueisiin, halu kehittää yrityksen markkinointia ja kehitellä uusia innovatiivisia palvelukokonaisuuksia.

Myös kiinnostus ulkosuomalaisia ja ulkomaalaisia asiakkaita kohtaan katsotaan eduksi koulutukseen osallistujia valittaessa.

Miten pääsen mukaan?
Kyseessä on oppisopimuskoulutus, joten edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys (vähintään 25 työtuntia/vko) tai työsuhde yrityksessä, jossa työtunteja kertyy saman verran.

Mikäli et täytä oppisopimuskriteerejä, mutta koulutus kiinnostaa, niin ota yhteyttä ja kerromme vaihtoehdoista! Vaatimuksia pohjakoulutuksen tai aikaisemman työkokemuksen suhteen ei ole.

Millaista tukea saan opintojen aikana?

Koulutuksen aikana tarjotaan ryhmämentorin palvelut ja tuetaan näin koulutukseen osallistuvaa myös lähipäivien välissä. Koulutukseen kuuluu myös ennakko- ja etätehtäviä, joiden avulla kehitetään omaan yritystoimintaa (esim. tarve- ja osaamis- ja verkostokartoitus). Ohjelmaan sisältyy myös osiot, jossa työnalla ovat budjetointi ja kannattavuuslaskelmat.

Mikä on koulutuksen kesto? Koska nuo lähijaksot ovat?
Koulutuksen kesto on noin 9 kk.

Mistä saan lisätietoja?
Osuuskunta Paluun toimitusjohtaja Outi Lehtonen, info@paluu.fi.

Kiinnostuneille lähetetään lisätietoja ja haastattelut tehdään sähköpostitse/puhelimitse.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.3.2015.

Mikä on koulutuksen kesto? Koska nuo lähijaksot ovat?
Koulutuksen kesto on noin 9 kk.

1.lähijakso 23.-24.3.2015
2.lähijakso 21.-22.4.2015
3.lähijakso 2.-4.6.2015
4.lähijakso 3.-4.9.2015
5.lähijakso 2.-3.12.20215

Mitä eri lähijaksoilla tehdään?
Tarkempi ohjelma annetaan hakeutumisen yhteydessä.

Missä lähipäivät pidetään?
Koulutuksen lähipäivät toteutetaan Seitsemisen kansallispuistossa, joka sijaitsee Pohjois-Pirkanmaalla, noin 50 km Tampereen luoteispuolella (linkki luontoon.fi -sivustolle).