Kolin tuotteistamis- ja markkinointikoulutus yrittäjille

Tammikuussa 2016 alkaa koulutus, joka antaa luontomatkailun saralla uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa, ideoida ja tuotteistaa uusia palvelutuotteita sekä verkostoitua ja kansainvälistyä muiden yrittäjien kanssa.

Koulutuksen tavoitteet:
– Auttaa yrittäjää tai yrityksen työntekijää hahmottamaan ja kehittämään yrityksen palvelupolkuja.
– Tuotteistaa innovatiivisia palveluita perinteisten palveluiden tueksi.
– Hyödyntää sosiaalista mediaa ja muita markkinointikanavia tuloksellisesti.
– Rohkaista yrittäjää tai yrityksen työntekijää käyttämään kansainvälisiä ja ulkosuomalaisia kontakteja ja luoda niiden kautta suosittelijaverkostoja markkinointikanavaksi.

Koulutuksen osat:
1. Innovatiivisten palveluiden tuotteistaminen
2. Markkinointi ja kansainvälistyminen pienyrityksessä

Mukaan mahtuu 20 yrittäjää, joilla on halu kehittää yrityksen markkinointia ja kehitellä uusia innovatiivisia palvelukokonaisuuksia. Myös kiinnostus ulkosuomalaisia ja ulkomaalaisia asiakkaita kohtaan katsotaan eduksi koulutukseen osallistujia valittaessa.

KENELLE?


Kyseessä on oppisopimuskoulutus, joten edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys (vähintään 25 tuntia/vko). Vaatimuksia pohjakoulutuksen tai aikaisemman työkokemuksen suhteen ei ole. Koulutukseen kuuluu myös välitehtäviä, joiden avulla kehitetään omaan yritystoimintaa.

MITÄ MAKSAA?

Koulutus on osallistujalle maksuton, mutta opiskelija vastaa itse materiaali-, matka-, majoitus- ja ruokailukuluista.

KUKA TARJOAA TÄMÄN MAHDOLLISUUDEN?

Koulutuksen järjestäjänä on Pohjois-Karjalan aikuisopiston oppisopimuskoulutus ja tietopuolisen koulutuksen toteuttajana on Osuuskunta Paluu. Yhteistyössä on mukana Metsähallituksen luontopalvelut ja Kolin luontokeskus Ukko. Lähijaksot pidetään luontokeskuksen Vaarasali-auditoriossa.

LISÄTIETOJA:

Oppisopimuskoulutuksen osalta Pohjois-Karjalan aikuisopiston koulutussuunnittelija
Anja Sivonen,  ja 050 5332077

Koulutuksen sisällön osalta Osuuskunta Paluun toimitusjohtaja Outi Lehtonen,  ja 044 584 6689

MISSÄ JA MILLOIN?

Koulutuksen lähipäivät / Kolin luontokeskus Ukko:
to-pe 14.-15.1.2016
to-pe 17.-18.3.2016
ma-ti 13.-14.6.2016
ma-ti 5.-6.9.2016
ma-ti 24.-25.10.2016