Sisältö ratkaisee -koulutus elämystalouden yrittäjille Pirkanmaalla

Sisältö ratkaisee -koulutus elämystalouden yrittäjille Pirkanmaalla

KENELLE?
Koulutus on tarkoitettu pirkanmaalaisille, päätoimisille yrittäjille (vähintään 25 tuntia/vko).
Työkokemukseen ja pohjakoulutukseen liittyviä vaatimuksia ei ole.

MITÄ?
Kyseessä on oppisopimuskoulutus, johon kuuluu viisi lähijaksoa sekä välitehtäviä, joiden avulla kehitetään omaa yritystoimintaa. Lähipäivien lisäksi pääset pienryhmäohjaukseen ja saat henkilökohtaista tukea ja sparrausta mentoreilta. Mentoreina toimivat kokeneet yrittäjät.

MISSÄ JA MILLOIN?
Koulutuksen lähipäivät toteutetaan elämystalouteen kuuluvissa yrityksissä seuraavasti:
1.–2.4.2016
6.–7.6.2016
29.–30.8.2016
27.–28.10.2016
13.–14.12.2016

MITÄ MAKSAA?
Koulutus on osallistujalle maksuton, mutta opiskelija vastaa itse matka-, majoitus- ja ruokailukuluista.

KUKA TARJOAA TÄMÄN MAHDOLLISUUDEN?
Koulutuksen järjestää Tredun oppisopimuskeskus, ja tietopuolisen koulutuksen toteuttaa Osuuskunta Paluu.

LISÄTIETOJA
Oppisopimusasiat:
Tredun oppisopimuskeskus, koulutustarkastaja Erja Luttinen

050 5979 208

Koulutuksen sisältö ja hakuasiat:
Osuuskunta Paluu, vastuukouluttaja Outi Lehtonen

Kolin tuotteistamis- ja markkinointikoulutus yrittäjille

Tammikuussa 2016 alkaa koulutus, joka antaa luontomatkailun saralla uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa, ideoida ja tuotteistaa uusia palvelutuotteita sekä verkostoitua ja kansainvälistyä muiden yrittäjien kanssa.

Koulutuksen tavoitteet:
– Auttaa yrittäjää tai yrityksen työntekijää hahmottamaan ja kehittämään yrityksen palvelupolkuja.
– Tuotteistaa innovatiivisia palveluita perinteisten palveluiden tueksi.
– Hyödyntää sosiaalista mediaa ja muita markkinointikanavia tuloksellisesti.
– Rohkaista yrittäjää tai yrityksen työntekijää käyttämään kansainvälisiä ja ulkosuomalaisia kontakteja ja luoda niiden kautta suosittelijaverkostoja markkinointikanavaksi.

Koulutuksen osat:
1. Innovatiivisten palveluiden tuotteistaminen
2. Markkinointi ja kansainvälistyminen pienyrityksessä

Mukaan mahtuu 20 yrittäjää, joilla on halu kehittää yrityksen markkinointia ja kehitellä uusia innovatiivisia palvelukokonaisuuksia. Myös kiinnostus ulkosuomalaisia ja ulkomaalaisia asiakkaita kohtaan katsotaan eduksi koulutukseen osallistujia valittaessa.

KENELLE?


Kyseessä on oppisopimuskoulutus, joten edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys (vähintään 25 tuntia/vko). Vaatimuksia pohjakoulutuksen tai aikaisemman työkokemuksen suhteen ei ole. Koulutukseen kuuluu myös välitehtäviä, joiden avulla kehitetään omaan yritystoimintaa.

MITÄ MAKSAA?

Koulutus on osallistujalle maksuton, mutta opiskelija vastaa itse materiaali-, matka-, majoitus- ja ruokailukuluista.

KUKA TARJOAA TÄMÄN MAHDOLLISUUDEN?

Koulutuksen järjestäjänä on Pohjois-Karjalan aikuisopiston oppisopimuskoulutus ja tietopuolisen koulutuksen toteuttajana on Osuuskunta Paluu. Yhteistyössä on mukana Metsähallituksen luontopalvelut ja Kolin luontokeskus Ukko. Lähijaksot pidetään luontokeskuksen Vaarasali-auditoriossa.

LISÄTIETOJA:

Oppisopimuskoulutuksen osalta Pohjois-Karjalan aikuisopiston koulutussuunnittelija
Anja Sivonen,  ja 050 5332077

Koulutuksen sisällön osalta Osuuskunta Paluun toimitusjohtaja Outi Lehtonen,  ja 044 584 6689

MISSÄ JA MILLOIN?

Koulutuksen lähipäivät / Kolin luontokeskus Ukko:
to-pe 14.-15.1.2016
to-pe 17.-18.3.2016
ma-ti 13.-14.6.2016
ma-ti 5.-6.9.2016
ma-ti 24.-25.10.2016

TIEDOITE 03.06.2015

Twinkle 2015 tuo kansainvälistä kipinää Tampereelle

Suomi saa täysin uudenlaisen bisnestapahtuman joulukuussa, kun TWINKLE valtaa Tampere-talon 7.-8.12.2015.

Twinklessä suomalaiset yritykset ja kansainväliset osaajat luovat yhdessä uusia suuntia ja visioita sekä avaavat ovia kansainväliselle liiketoiminnalle. Tapahtuma tarjoaa yrityksille konkreettisia välineitä kansainvälistyä ja näyttää, että Suomessa on jo nyt paljon osaamista, joka voi tukea tätä. Twinklen työpajoissa yritykset voivat hyödyntää ympäri maailmaa tulevien ihmisten erilaisia tapoja hahmottaa yritysten haasteita ja näin keksiä uudenlaisia ratkaisuja niihin.

Kaksipäiväinen tapahtuma tavoittelee 2000 vierasta niin Suomesta kuin ulkomailta. Juuri nyt tapahtumaan haetaan kansainvälisesti kiinnostavia puhujia järjestelytoimikuntaan kuuluvan Decoark Oy:n johtaja Gloria Zúñigan johdolla. Twinkleen kutsutaan yritysten ja kansainvälisten osaajien lisäksi suurlähetystöt ja Team Finlandin alaisia toimijoita vauhdittamaan yritysten kansainvälistymistä.

Twinkle nostaa keskiöön kansainvälistä kokemusta omaavat ihmiset – niin maahanmuuttajat kuin maailmaa nähneet suomalaiset. ”Twinkle tuo seutumme esiin elinvoimaisena alueena, jonne kansainväliset osaajat ovat tervetulleita. Tapahtuma vahvistaa visiotamme Tampereesta paluumuuttajien pääkaupunkina. Twinkle on alueen kansainvälisen yhteisön voimannäyte.” Twinklen yhteistyökumppanin Osuuskunta Paluun toimitusjohtaja Outi Lehtonen kertoo.

Mukaan on jo lähtenyt joukko pirkanmaalaisia yrityksiä, jotka haluavat tehdä alueesta kansainvälisen osaamisen ja bisneksen kasvualustan. ”On ollut suuri kunnia päästä mukaan konseptoimaan uutta megaluokan tapahtumaa, ja olemme haastaneet osaltamme mukaan kaikki tutut yrittäjät”, kertoo tapahtumaa sponsoroivan Markkinointitoimisto Expression Oy:n perustaja, markkinointijohtaja Päivi Lehtonen.

Twinklen järjestää ja tuottaa joukko pirkanmaalaisia kansainvälisiä vapaaehtoisia. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n Talent Tampere Start koordinoi tapahtumajärjestelyjä ja sponsorit mahdollistavat Twinklen. ”Twinkle osoittaa, että Tampereella ei jäädä voivottelemaan suhdanteita, vaan tehdään yhdessä rohkeasti uutta, eteenpäin katsoen”, sanoo Tredea Oy:n kehityspäällikkö Marjukka Hourunranta.

TIEDOTUSPIKNIK – 15. KESÄKUUTA 2015, KLO 13–14

Twinklen järjestelytoimikunta ja Osuuskunta Paluu järjestävät tiedotuspiknikin Vanhan Kirjastotalon Puistossa, Tammerkosken puolella, 15. kesäkuuta 2015, klo 13-14. Tule kuulemaan lisää Tampereen uudesta megatapahtumasta! (kahvitarjoilu)

LISÄTIETOA TWINKLESTÄ JA LEHDISTÖPIKNIKISTÄ:

* Outi Lehtonen, , 044 584 6689
* Gloria Zúñiga, , 050 370 5831
* Marjukka Hourunranta, , puh. 040 820 1978
* Joanna Charewicz,  046 575 2777 (in English)

www.twinkletampere.fi

Seitsemisen tuotteistamis- ja markkinointikoulutus

KOULUTUS ON ALKANUT 23.3.2015

Kenelle?

Luontopalveluyrittäjille, luontopalveluyrityksessä toimivalle tai yrittäjälle, joka haluaa tarjota palveluitaan luontomatkailijoille. Kyseessä on ammatillinen lisäkoulutus yrittäjille. Kuka järjestää?

Osuuskunta Paluu yhdessä Seitsemisen kansallispuiston / Metsähallituksen ja Tredun oppisopimuskeskuksen kanssa.

Mitä maksaa?

Kyseessä on oppisopimuskoulutus, joilloin itse koulutus on opiskelijalle maksuton (edellyttäen, että täyttää oppisopimusopiskelijan kriteerit). Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka-,majoitus- ja ruokailukuluista. Mitkä ovat koulutuksen tavoitteet?
* Auttaa yrittäjää tai yrityksen työntekijää hahmottamaan ja kehittämään yrityksen palvelupolkuja.
* Tuotteistaa innovatiivisia palveluita perinteisten palveluiden tueksi.
* Hyödyntää sosiaalista mediaa ja muita markkinointikanavia tuloksellisesti.
* Rohkaista yrittäjää tai yrityksen työntekijää käyttämään kansainvälisiä ja ulkosuomalaisia kontakteja ja luoda niiden             kautta suosittelijaverkostoja markkinointikanavaksi.

Mitkä ovat koulutuksen viralliset osa-alueet?
· Innovatiivisten palveluiden tuotteistaminen
· Markkinointi ja kansainvälistyminen pienyrityksessä

Mitä koulutuksen aikana tehdään?

Koulutukseen sisältyy viisi lähijaksoa, joista jokainen on kahden päivän mittainen. Lisäksi on erilaisia tehtäviä, joiden avulla kehitetään omaa yritystoimintaa.

Koulutuksen aikana kehitetään ulkosuomalaisille asiakkaille tarjottava luontoon liittyvä palvelukokonaisuus.

Minkä kokoinen on opiskelijaryhmä?
Mukaan mahtuu 20 opiskelijaa. Ryhmän minimikoko on 15 henkilöä. Valintakriteerinä on kiinnostus koulutuksen aihealueisiin, halu kehittää yrityksen markkinointia ja kehitellä uusia innovatiivisia palvelukokonaisuuksia.

Myös kiinnostus ulkosuomalaisia ja ulkomaalaisia asiakkaita kohtaan katsotaan eduksi koulutukseen osallistujia valittaessa.

Miten pääsen mukaan?
Kyseessä on oppisopimuskoulutus, joten edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys (vähintään 25 työtuntia/vko) tai työsuhde yrityksessä, jossa työtunteja kertyy saman verran.

Mikäli et täytä oppisopimuskriteerejä, mutta koulutus kiinnostaa, niin ota yhteyttä ja kerromme vaihtoehdoista! Vaatimuksia pohjakoulutuksen tai aikaisemman työkokemuksen suhteen ei ole.

Millaista tukea saan opintojen aikana?

Koulutuksen aikana tarjotaan ryhmämentorin palvelut ja tuetaan näin koulutukseen osallistuvaa myös lähipäivien välissä. Koulutukseen kuuluu myös ennakko- ja etätehtäviä, joiden avulla kehitetään omaan yritystoimintaa (esim. tarve- ja osaamis- ja verkostokartoitus). Ohjelmaan sisältyy myös osiot, jossa työnalla ovat budjetointi ja kannattavuuslaskelmat.

Mikä on koulutuksen kesto? Koska nuo lähijaksot ovat?
Koulutuksen kesto on noin 9 kk.

Mistä saan lisätietoja?
Osuuskunta Paluun toimitusjohtaja Outi Lehtonen, info@paluu.fi.

Kiinnostuneille lähetetään lisätietoja ja haastattelut tehdään sähköpostitse/puhelimitse.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.3.2015.

Mikä on koulutuksen kesto? Koska nuo lähijaksot ovat?
Koulutuksen kesto on noin 9 kk.

1.lähijakso 23.-24.3.2015
2.lähijakso 21.-22.4.2015
3.lähijakso 2.-4.6.2015
4.lähijakso 3.-4.9.2015
5.lähijakso 2.-3.12.20215

Mitä eri lähijaksoilla tehdään?
Tarkempi ohjelma annetaan hakeutumisen yhteydessä.

Missä lähipäivät pidetään?
Koulutuksen lähipäivät toteutetaan Seitsemisen kansallispuistossa, joka sijaitsee Pohjois-Pirkanmaalla, noin 50 km Tampereen luoteispuolella (linkki luontoon.fi -sivustolle).

Haltian tuotteistamis- ja markkinointikoulutus

Tule mukaan antoisaan ammatilliseen lisäkoulutukseen Nuuksion kansallispuiston kupeeseenKenelle?

Luontopalveluyrittäjille, luontopalveluyrityksessä toimivalle tai yrittäjälle, joka haluaa tarjota palveluitaan luontomatkailijoille. Kyseessä on ammatillinen lisäkoulutus yrittäjille.

Kuka järjestää?

Osuuskunta Paluu yhdessä Haltian luontokeskuksen / Metsähallituksen ja Stadin oppisopimuskeskuksen kanssa.

Mitä maksaa?

Kyseessä on oppisopimuskoulutus, joilloin itse koulutus on opiskelijalle maksuton (edellyttäen, että täyttää oppisopimusopiskelijan kriteerit). Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka-,majoitus- ja ruokailukuluista.

Mitkä ovat koulutuksen tavoitteet?
* Auttaa yrittäjää tai yrityksen työntekijää hahmottamaan ja kehittämään yrityksen palvelupolkuja.
* Tuotteistaa innovatiivisia palveluita perinteisten palveluiden tueksi.
* Hyödyntää sosiaalista mediaa ja muita markkinointikanavia tuloksellisesti.
* Rohkaista yrittäjää tai yrityksen työntekijää käyttämään kansainvälisiä ja ulkosuomalaisia kontakteja ja luoda niiden kautta suosittelijaverkostoja markkinointikanavaksi.

Mitkä ovat koulutuksen viralliset osa-alueet?
· Innovatiivisten palveluiden tuotteistaminen
· Markkinointi ja kansainvälistyminen pienyrityksessä

Mitä koulutuksen aikana tehdään?
Koulutukseen sisältyy viisi lähijaksoa, joista jokainen on kahden päivän mittainen. Lisäksi on erilaisia tehtäviä, joiden avulla kehitetään omaa yritystoimintaa.
Koulutuksen aikana kehitetään ulkosuomalaisille asiakkaille tarjottava luontoon liittyvä palvelukokonaisuus.

Minkä kokoinen on opiskelijaryhmä?
Mukaan mahtuu 20 opiskelijaa. Ryhmän minimikoko on 15 henkilöä. Valintakriteerinä on kiinnostus koulutuksen aihealueisiin, halu kehittää yrityksen markkinointia ja kehitellä uusia innovatiivisia palvelukokonaisuuksia.
Myös kiinnostus ulkosuomalaisia ja ulkomaalaisia asiakkaita kohtaan katsotaan eduksi koulutukseen osallistujia valittaessa.

Miten pääsen mukaan?
Kyseessä on oppisopimuskoulutus, joten edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys (vähintään 25 työtuntia/vko) tai työsuhde yrityksessä, jossa työtunteja kertyy saman verran.
Mikäli et täytä oppisopimuskriteerejä, mutta koulutus kiinnostaa, niin ota yhteyttä ja kerromme vaihtoehdoista! Vaatimuksia pohjakoulutuksen tai aikaisemman työkokemuksen suhteen ei ole.

Millaista tukea saan opintojen aikana?
Koulutuksen aikana tarjotaan ryhmämentorin palvelut ja tuetaan näin koulutukseen osallistuvaa myös lähipäivien välissä. Koulutukseen kuuluu myös ennakko- ja etätehtäviä, joiden avulla kehitetään omaan yritystoimintaa (esim. tarve- ja osaamis- ja verkostokartoitus). Ohjelmaan sisältyy myös osiot, jossa työnalla ovat budjetointi ja kannattavuuslaskelmat.

Mikä on koulutuksen kesto?
Koulutuksen kesto on noin 9 kk. Sisältää lähijaksoja.

Mitä eri lähijaksoilla tehdään?
Tarkempi ohjelma annetaan hakeutumisen yhteydessä.

Mistä saan lisätietoja?
Osuuskunta Paluun toimitusjohtaja Outi Lehtonen, info@paluu.fi.
Kiinnostuneille lähetetään lisätietoja ja haastattelut tehdään sähköpostitse/puhelimitse.

Paluun Seminaari 2014

Suomen ensimmäinen Paluu-seminaari järjestettiin joulukuussa 2014. Sen teemana oli Kansainvälisiä kontakteja ja kokemusten kirjoa. Seminaarin järjesti Osuuskunta Paluu yhdessä Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n kanssa.

PALUU-SEMINAARIN OHJELMA 10.12.2014

10.00 Paluu-seminaarin avaus, Osuuskunta Paluun hallituksen puheenjohtaja, Sointu Lanki
10.10 Tredean toimitusjohtaja, Päivi Myllykangas
10.20 Kansanedustaja, Jani Toivola

10.40 Paluumuuttaja, muutosvalmentaja, life coach, Maarit Suokas-Alanko – Kotimaahan paluun ilo ja tuska. Millaiselta Suomi tuntuu ja näyttää paluumuuttajan silmissä? Miksi paluu on usein vaikeampaa kuin lähtö?

11.00 Alustus workshop-työskentelyyn, Osuuskunta Paluun toimitusjohtaja, Outi Lehtonen

Workshop numero 1: ”Kuka oikein olen tässä tutussa ja vieraassa maassa?” Ohjaa Maarit Suokas-Alanko

Workshop numero 2: Workshop numero 2: ”Uudet tuulet – onko Suomi valmis yritysidealleni?” Ohjaa paluumuuttaja, tehoyrittäjä ja Suomen ainut maailmalla palkittu hääsuunnittelija Anu Beadle

Workshop numero 3: ”Paluumuuttaja kotoutumisen mentorina” Ohjaa paluumuuttaja, monikulttuurisen työn kokemusasiantuntija, Bachelor of Social Services Heini Amiina Kuitunen

Workshop-työskentelyä ja lounas

13.00 Ohjelma jatkuu auditoriossa
13.10 Apulaispormestari, Leena Kostiainen – Tampere – paluumuuttajien pääkaupunki
13.30 Paluumuuttaja, yrittäjä, valmentaja, Raimo `Raipe`Helminen
13.50 Workshop-työskentelyn yhteenveto ja keskustelua aiheista.

Iltapäiväkahvit

15.00 Vuoden 2013 ulkosuomalainen, kapellimestari, Osmo Vänskä – Suomalaisena maailmalla

15.20 Yhteenveto päivästä, osuuskunnan hallituksen jäsen Mirja Ulmanen
Tulevat tapahtumat ja tutkimukset, tutkija Evi Riikonen

Paluu-arpajaiset

15.50 Seminaarin päätössanat
16.00 Paluu-seminaari päättyy